Content is loading. Please wait...

loading

GQZ

Grupi për Qasje në Zgjedhje (GQZ) është grup punues me shumë hisedarë qëllimi i të cilit është pjesëmarrja e plotë e personave me aftësi të kufizuara në proceset zgjedhore dhe nëjetën publike.

GQZ - Grupi për Qasje në Zgjedhje